11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā
(2015/2010(INL))
Atzinuma sagatavotājs: Massimiliano Salini

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 419kWORD 86k
Juridisks paziņojums