11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni
(2015/2010(INL))
Rapporteur għal opinjoni: Massimiliano Salini

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 429kWORD 90k
Avviż legali