11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej opodatkowania osób prawnych w Unii
(2015/2010(INL))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Massimiliano Salini

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 425kWORD 91k
Informacja prawna