11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune
(2015/2010(INL))
Raportor pentru aviz: Massimiliano Salini

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 341kWORD 99k
Notă juridică