11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii
(2015/2010(INL))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Massimiliano Salini

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 276kWORD 94k
Právne oznámenie