11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji
(2015/2010(INL))
Pripravljavec mnenja: Massimiliano Salini

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 414kWORD 87k
Pravno obvestilo