11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över ”Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU”
(2015/2010(INL))
Föredragande av yttrande: Massimiliano Salini

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 185kWORD 79k
Rättsligt meddelande