27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Ordfører (for udtalelse): Miroslav Poche

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 646kWORD 224k
Juridisk meddelelse