27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Arvamuse koostaja: Miroslav Poche

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 744kWORD 116k
Õigusalane teave