27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
MIŠLJENJE
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Miroslav Poche

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 877kWORD 206k
Pravna napomena