27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Miroslav Poche

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 948kWORD 205k
Avviż legali