27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Rapporteur voor advies Miroslav Poche

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 767kWORD 146k
Juridische mededeling