27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Raportor pentru aviz: Miroslav Poche

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 748kWORD 225k
Notă juridică