27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Miroslav Poche

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 839kWORD 226k
Právne oznámenie