27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Föredragande av yttrande: Miroslav Poche

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 750kWORD 145k
Rättsligt meddelande