4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med
elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Ordfører for udtalelse: Kaja Kallas

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 328kWORD 120k
Juridisk meddelelse