4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Valmistelija: Kaja Kallas

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 328kWORD 168k
Oikeudellinen huomautus