4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
MIŠLJENJE
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Kaja Kallas

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 322kWORD 120k
Pravna napomena