4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslat
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
A vélemény előadója: Kaja Kallas

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 350kWORD 151k
Jogi nyilatkozat