4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Rapporteur voor advies: Kaja Kallas

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 348kWORD 115k
Juridische mededeling