4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kaja Kallas

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 363kWORD 152k
Informacja prawna