4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Raportoare pentru aviz: Kaja Kallas

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 370kWORD 182k
Notă juridică