4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kaja Kallas

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 358kWORD 119k
Právne oznámenie