25.4.2018
ITRE_AD(2018)615451
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie internationale handel
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
(COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
Rapporteur: Reinhard Bütikofer

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 286kWORD 142k
Juridische mededeling