22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)
(2017/2087(INI))
Докладчик по становище: Мишел Ривази

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 447kWORD 69k
Правна информация