22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamise kohta
(2017/2087(INI))
Arvamuse koostaja: Michèle Rivasi

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 271kWORD 66k
Õigusalane teave