22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo
(2017/2087(INI))
Nuomonės referentė: Michèle Rivasi

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 432kWORD 70k
Teisinis pranešimas