22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)
(2017/2087(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Michèle Rivasi

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 437kWORD 67k
Informacja prawna