22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES)
(2017/2087(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Michèle Rivasi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 366kWORD 67k
Právne oznámenie