22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG)
(2017/2087(INI))
Föredragande av yttrande: Michèle Rivasi

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 195kWORD 66k
Rättsligt meddelande