19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Докладчик по становище: Свен Шулце

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 230kWORD 162k
Правна информация