19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Arvamuse koostaja: Sven Schulze

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 191kWORD 158k
Õigusalane teave