19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Valmistelija: Sven Schulze

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 191kWORD 160k
Oikeudellinen huomautus