19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Nuomonės referentas: Sven Schulze

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 207kWORD 161k
Teisinis pranešimas