19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Transporta un tūrisma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Sven Schulze

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 216kWORD 151k
Juridisks paziņojums