19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Rapporteur voor advies: Sven Schulze

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 195kWORD 159k
Juridische mededeling