19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sven Schulze

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 217kWORD 159k
Informacja prawna