19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sven Schulze

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 216kWORD 159k
Právne oznámenie