19.2.2019
ITRE_AD(2019)632025
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Föredragande av yttrande: Sven Schulze

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 197kWORD 158k
Rättsligt meddelande