26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 138kWORD 68k
Juridisk meddelelse