26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 149kWORD 68k
Právne oznámenie