4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
ИЗМЕНЕНИЯ
163 - 441
Проектодоклад
Евжен Тошеновски
(PE600.889v01-00)
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Предложение за регламент
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1538kWORD 158k
Правна информация