4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
MUUDATUSETTEPANEKUD
163 - 441
Raporti projekt
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1096kWORD 136k
Õigusalane teave