4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
TARKISTUKSET
163 - 441
Mietintöluonnos
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1111kWORD 134k
Oikeudellinen huomautus