4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
PAKEITIMAI
163 - 441
Pranešimo projektas
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1242kWORD 164k
Teisinis pranešimas