4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
GROZĪJUMI Nr.
163 - 441
Ziņojuma projekts
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1331kWORD 166k
Juridisks paziņojums