4.4.2017
ITRE_AM(2017)602937
AMENDAMENTELE
163 - 441
Proiect de raport
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
Propunere de regulament
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1339kWORD 144k
Notă juridică