6.4.2017
ITRE_AM(2017)602947
MUUDATUSETTEPANEKUD
145-295
Raporti projekt
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1190kWORD 168k
Õigusalane teave