6.4.2017
ITRE_AM(2017)602947
TARKISTUKSET
145 - 295
Mietintöluonnos
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto)
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1140kWORD 147k
Oikeudellinen huomautus