6.4.2017
ITRE_AM(2017)602947
AMANDMANI
145 - 295
Nacrt izvješća
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Europski zakonik elektroničkih komunikacija (preinačeno)
Prijedlog direktive
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1362kWORD 176k
Pravna napomena